Update

Er was eens ‘Goed doen voor een ander’.

Stel: je kan vanaf morgen jouw hele leven opnieuw indelen? Wat ga je dan doen? Los van of het realistisch of haalbaar is. Dit vroeg ik mezelf af toen ik ongelukkig was en me eenzaam voelde. Het was in een periode waarin ik na 19 jaar ondernemerschap bijna failliet was. Hoe dat kwam? Achteraf heb ik nooit nagedacht over ‘waarom’ ik deed wat ik deed. Mijn naam is Edward Molkenboer (oprichter Tell to Inspire en Stichting Goed doen voor een ander), welkom in het verhaal over de zoektocht naar mijn ‘Waarom’.Met als doel anderen motiveren – in het nadenken over – én vertellen van hun ‘Waarom’ …

Het begin
13 januari 2016 richtte ik Stichting Goed doen voor een ander op, met als missie: ‘mensen stimuleren om elkaar te helpen’. Om dit te ervaren heb ik me als oprichter een week dakloos gemaakt. Wie zou mij helpen wanneer ik zonder eten, geld of slaapplaats om hulp vroeg? Ik sliep bij verschillende daklozen opvangcentra en maakte de ‘harde kant’ van de maatschappij mee. Maar ook de sociale kant. Zo gaven mensen eten en boden vreemden een slaapplaats aan. Na deze ervaring besloot ik mijn werk op te geven. Zo creëerde ik focus om mijn missie te volbrengen. Dit was de start van een uitdagende periode.

De mentor
Na de zwerftocht gaf mijn mentor (Henk van Cann) het boek ‘The Starfish and the Spider’. Een boek dat gaat over de kracht van organisaties zonder leider. Het omschrijft de rol van de mens als ‘katalysator’, die methodes ontwikkelt om de wereld te veranderen. Methodes die schaalbaar zijn, zodat iedereen deze kan uitvoeren. Na lezen van het boek wilde ik als ‘katalysator’ een methode testen. Ik wilde ervaren of ik in staat was, om wereldwijd mensen te stimuleren elkaar te helpen.

Wereldwijd (methode 1)
Zo kwam het dat ik in 2017 de oproep deed, om op 13 januari wereldwijd een ‘Act of love’ uit te voeren. Met daarbij de vraag, om dit op een Facebook pagina te delen. Deelnemers uit 31 landen hebben die dag honderden mensen geholpen.

Buurtestafette koffieschenken (methode 2)
Een periode volgde waarin ik veel alleen was en me steeds eenzamer voelde. Het lot zorgde ervoor dat ik in contact kwam met eenzame ouderen in verzorgingshuizen. Gedreven door mijn missie ontwikkelde ik een methode om ze te helpen. Ik vroeg of mensen vier uur van hun leven wilden doneren door koffie te drinken met eenzame ouderen. De eerste keer voor twee uurtjes alleen. De tweede keer gaat iemand mee, die neemt het over en zoekt ook een opvolger. Zo blijven eenzame ouderen als in een estafette bezocht worden. Duizenden mensen melden zich aan om de methode uit te voeren.

Inspirerende verhalen (methode 3)
Tijdens het koffiedrinken ontdekte ik dat ouderen een bron waren van inspirerende verhalen. Zo besloot ik om de verhalen te publiceren in een boek. Om dit te realiseren werkte ik met de methode van zelfsturende teams. Bestaande uit een oudere, een schrijver en fotograaf. Het begon met een oproep aan schrijvers om koffie met ouderen te drinken en de vraag te stellen; ‘Wat kan ik van u leren?’. Hieruit zijn 50 verhalen geselecteerd. In een paar maanden hadden ruim 150 personen samen het boek gerealiseerd.

Elkaar helpen (methode 4)
Als spreker werd ik gevraagd voor lezingen. Zo kwam het dat ik als oprichter van Goed doen voor een ander een Tedx talk gaf. Tijdens deze lezing liet ik Mevrouw Van Huis op het podium komen, een eenzame dame (98) die tien jaar geen bezoek had gehad. Ik vroeg het publiek te helpen, door een afspraak met haar te maken. Binnen een week was voor een heel jaar haar agenda gevuld.

De worsteling
De methodes en verhalen kregen succesvol bekendheid in Nederland. Ik verscheen namens de stichting in tv-programma’s, werd online en in kranten gepubliceerd. Hierdoor ontstond de vraag naar een stichting met een operationeel leider. Juist het tegenovergestelde van wat ik wilde bereiken. Ik zonderde mezelf af en besloot om te zoeken naar een andere uitvoering van mijn missie.

Bewustwording
Door mijn lezingen werd ik me bewust dat je als spreker een ‘katalysator’ bent. Door vertellen van verhalen zijn sprekers in staat om de wereld te veranderen. Verhalen inspireren. Ze zorgen voor verbinding, inzicht en zetten aan tot actie.

Tell to Inspire
Zo ontstond het idee van een podium waarop sprekers inspirerende verhalen vertellen. Waarbij elk verhaal 13 minuten duurt en het publiek gevraagd wordt om social impact te maken. Een methode die exact aansluit op mijn levensmissie. Juli 2019 vond succesvol het eerste voorstelling plaats onder de naam ‘Tell to Inspire’.

De vriend
Een vriend (Hans Oranje) volgde alles al jaren en vroeg, ‘Ed, Waarom doe jij wat je doet? Wat is nu jouw Waarom?’ Hij gaf mij het boek ‘Begin met het waarom’. In dat boek staat dat ieder zijn geloof in iets, vertaald wordt naar zijn ‘Waarom’. Dat de ‘Hoe’ de acties zijn om dit geloof te realiseren en het ‘Wat’ de resultaten van deze acties zijn. Sinds 2016 kreeg ik steeds meer inzicht in mijn ‘Waarom’. Maar na lezen van het boek werd dit helderder dan nooit tevoren. Nu is het tijd om mijn geloof verder te realiseren. Lees maar hoe …

Wat? (Missie)
Met Tell to Inspire inspirerende verhalen vertellen en wereldwijd mensen stimuleren elkaar te helpen.

Hoe? (Visie)
Door vertellen van verhalen is iedereen in staat om de wereld te veranderen. Dat begint al door verhalen te delen in je eigen buurt of stad. Vanuit Tell to Inspire Events bieden we hier een podium voor. Met onze Tell to Inspire Academy geven we trainingen ter ondersteuning.

Tijdens elk voorstelling staan zeven sprekers op het podium met als thema ‘Dit ben ik echt’. Elk verhaal beantwoordt de vraag: Wie is de persoon achter het verhaal? Het is een mix van persoonlijk verhalen, met daarin een waardevolle boodschap. Een podium voor iedereen die wil vertellen welke uitdagingen er persoonlijk overwonnen zijn. Met als afsluiting een waardevolle (levens) les voor het publiek. De sprekers worden afgewisseld met sensationele dansers en talentvolle muzikanten.

Onze missie is inspirerende verhalen vertellen en wereldwijd mensen stimuleren elkaar te helpen. Het zal je niet verbazen dat we tijdens het event samen met het publiek social impact maken. Kijk deze video maar eens …

Dé methode: Tell to Inspire | Social Impact Theatertour
En toen … stond ineens de wereld op zijn kop vanwege het Coronavirus. Nog voordat het virus Nederland bereikten, bedacht ik dat er vast behoefte zou zijn aan inspirerende verhalen. Juist in een tijd waarin we verlangen naar verbinding. Toen heel Nederland ‘on hold’ ging, besloot ik om direct aan een methode voor de wederopbouw te werken. Zo is de Social Impact Theatertour ontstaan. Een initiatief waarbij de eventbranche zijn krachten bundelt voor deze wederopbouwperiode.

Locaties door heel Nederland werken hier aan mee. De theatertour vind plaats in 36 steden. Elk locatie waar een voorstelling gespeeld wordt krijgt een team van minimaal 35 personen toegewezen. Denk aan Eventmanagers, Sprekers, Fotografen, Muzikanten, Trainers, etc. Het team zorgt voor de wederopbouw. Iedereen helpt door gezamenlijk een theatervoorstelling te realiseren. Daarnaast vraagt iedereen aan zijn netwerk om tickets te bestellen. De opbrengst komt weer ten goede van het team. Zo helpen we elkaar en veranderen we de wereld.

De rol van mens als ‘katalysator’
Met de theatertour verwacht ik mijn methode gevonden te hebben die schaalbaar is. Waarbij elke teamlid een rol heeft als ‘katalysator’ en daarmee zelf de wereld kan veranderen.

Per stad worden teamleden gezocht die willen bijdragen. Hiermee wordt de methode gedeeld voor realisatie van de theatervoorstelling. Zodat elke voorstelling op zichzelf staat en er een organisatie ontstaat zonder leider. Met als doel op 13 januari 2029 een wereldwijde dekking. Waarvan 13 landen verdeeld over alle werelddelen. Vanwege deze ambitie heb ik besloten om Stichting Goed doen voor een ander te beëindigen. Zodat ik mij kan focussen op Tell to Inspire.

‘Waarom’ op 13 januari 2029?
Op die dag heb ik exact dezelfde leeftijd als mijn vader, toen hij kanker had.

Toen hij dit op 13 januari hoorde was zijn eerste reactie, “Shit, dan kan ik geen opa worden.” Zeven weken later is hij op zijn 54-ste begraven. Mijn vader was nog niet klaar voor zijn dood. Zo wilde hij nog meer van betekenis zijn, bijvoorbeeld als opa.

Waarom ik nu doe wat ik doe? Ik wil op mijn 54-ste kunnen terugkijken op iets wat van betekenis is. Namelijk Tell to Inspire als methode, waardoor vele mensen weer van betekenis zijn voor anderen. Zodat zelfs na mijn dood, Tell to Inspire de wereld blijft inspireren. Ter ere van mijn vader.

En pa, ik weet dat je nu mee leest … “Er komt een dag dat we weer samen zijn. Maar voorlopig ben ik hier nog niet klaar. Ik hou van je.”


Wil jij ook helpen?
Volg Tell to Inspire op social media of bekijk onze webinars, dan delen we met liefde onze methode met je. Schrijf je in voor de onderstaande webinars:

Schrijf je in voor de onderstaande webinars:

Mijn vader heeft me geleerd dat het leven fantastische momenten heeft.
Laat we deze samen creëren.

Met inspirerende groet,
Edward Molkenboer


Initiatiefnemer Tell to Inspire Social Impact Theatertour. Het initiatief waarbij de eventbranche zijn krachten bundelt voor de wederopbouwperiode.

0 reacties op “Er was eens ‘Goed doen voor een ander’.

Geef een reactie